Inici

Competència digital

El Departament d’Ensenyament ha presentat les competències bàsiques de l’àmbit digital en el currículum de primària i secundària. El document de desplegament de les competències bàsiques en l’àmbit digital vol promoure un canvi metodològic, i alhora permetre clarificar les competències bàsiques en l’àmbit digital. L’objectiu del document és millorar l’èxit escolar de l’alumnat i el sistema educatiu, segons els  objectius de la Unió Europea per al 2020.
El document estableix, en cada etapa i per a cada àmbit, quina és la gradació de les competències bàsiques digitals que hauria d’assolir l’alumnat.